• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0212.3.751.700

Tập huấn Giảng viên tuyến Tỉnh về dự phòng, quản lý và điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại Trạm y tế

Theo giấy mời số 1081/GM-DP ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về việc cử giảng viên tham gia "Tập huấn Giảng viên tuyến Tỉnh về dự phòng, quản lý và điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại Trạm y tế", ngày 15/10/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-ĐHTB cử 02 giảng viên tham gia giảng bài tại lớp  tập huấn cho Cán bộ Y tế của tỉnh Điện Biên từ ngày 23-25/10/2018.

Xem tiếp...