• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0212.3.751.700

Liên hệ

Ban chủ nhiệm khoa Khoa học Sức khỏe

Địa chỉ:

  • Đường Chu Văn An, tổ 2, phường Quyết Tâm
  • TP Sơn La
  • Sơn La
  • 360000
  • Việt Nam
Gửi Email bài này:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

  • 0212.3.751.700