• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0212.3.751.700

Sáng tạo

 
Chúng tôi luôn đề cao vai trò của sự sáng tạo. Do đó, chúng tôi khuyến khích và hướng dẫn người học phát triển óc sáng tạo của mình

Hội nhập

 
Giúp người học tiếp cận với những kiến thức tiên tiến, sẵn sàng hội nhập trong thời đại mới là ưu tiên của chúng tôi trong quá trình đào tạo

Phát triển

 
Sứ mệnh của chúng tôi là giúp phát triển lĩnh vực khoa học về chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng cho khu vực Tây Bắc và lân cận